این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
uupload.ir/files/6n5t_کارگاه_پوستر(2).jpg
http://uupload.ir/files/6n5t_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1(2).jpg
http://uupload.ir/files/6n5t_کارگاه_پوستر(2).jpg
پوستر کارگاه های آموزشی
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس دبیرخانه و محل برگزاری همایش
شیراز - میدان دانشجو - خیابان ساحلی غربی - مجتمع فرهنگی.رفاهی دانشگاه شیراز

ایمیل همایش :  
sportsciences@shirazu.ac.ir

ایمیل دبیر علمی :
Daryanoosh@shirazu.ac.ir

شماره تماس :
07136133318
07136460066
07136464674