این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
uupload.ir/files/6n5t_کارگاه_پوستر(2).jpg
http://uupload.ir/files/6n5t_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1(2).jpg
http://uupload.ir/files/6n5t_کارگاه_پوستر(2).jpg
پوستر کارگاه های آموزشی
صفحه اصلی > اهداف همایش
.: اهداف همایش

با توجه به  جایگاه  یافته های نوین در حوزه  ورزش حرفه ای  از  یک سو و لزوم ارتقاء سطح  تندرستی از طریق تغییر در سبک  زندگی  و  همچنین  منابع  اقتصادی  ناشی  از  بازاریابی  ورزشی، به نظر می رسد این دستاورد ها  بتواند  تاثیر چشمگیری در توسعه عملکرد ورزشی و تندرستی اقشار مختلف جامعه داشته باشد، همچنین موجب پیشبرد  مرز های دانش در حیطه تربیت بدنی و علوم ورزشی در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.  از  اهداف  دیگر  همایش شناسایی نقاط  قوت و ضعف و استراتژی های راهبردی در ورزش حرفه ای و رشد ابعاد تندرستی افراد جامعه می باشد. همچنین  دستیابی  به  زبان  مشترک  از  حرکت  و  نقش آن در سلامت عمومی، آگاهی بخش از  تازه ترین تحقیقات در حوزه های مختلف علوم  ورزشی  و  جهت گیری آتی پژوهش های این حوزه از سایر اهداف این همایش می باشد.  از دیگر  اهداف همایش می توان  به  توسعه شبکه ارتباطی بین محققین حوزه های  مختلف علوم ورزشی اشاره کرد.