این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

ارزیابی آسیب های ورزشی و به کار گیری روش های تیپینگ

1395/10/07
دکتر کوروش فر
شاه حسینی
ظرفیت 150 نفر

ارزیابی آسیب های ورزشی و به کار گیری روش های تیپینگ

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل234صفحه بعدصفحه آخر