این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

یکپارچگی حسی در کودکان

1395/10/07
دکتر پسند
دکتر رستمی
ظرفیت 150 نفر

یکپارچگی حسی در کودکان

لينك اصلي

آشنایی با دستگاه تجربه و تحلیل گاز های تنفسی

1395/10/07
دکتر نعمتی
دکتر همتی نفر
خانم قدرت
ظرفیت 30 نفر

آشنایی با دستگاه تجربه و تحلیل گاز های تنفسی

لينك اصلي

مدیریت داوطلبی در ورزش با رویکرد بازی های المپیک 2020 و جام جهانی 2018

1395/10/07
دکتر سجادی
ظرفیت 150 نفر

مدیریت داوطلبی در ورزش با رویکرد بازی های المپیک 2020 و جام جهانی 2018

لينك اصلي

کاربرد سلول های بنیادی در آسیب های تاندونی و مفصلی

1395/10/07
دکتر مهربانی
ظرفیت 12 نفر

کاربرد سلول های بنیادی در آسیب های تاندونی و مفصلی

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر