این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
uupload.ir/files/6n5t_کارگاه_پوستر(2).jpg
http://uupload.ir/files/6n5t_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1(2).jpg
http://uupload.ir/files/6n5t_کارگاه_پوستر(2).jpg
پوستر کارگاه های آموزشی
درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

تغذیه در رشد و سلامت ورزشکاران نونهال و نوجوان

1395/10/07
دکتر رحیمی
ظرفیت 150 نفر

تغذیه در رشد و سلامت ورزشکاران نونهال و نوجوان

لينك اصلي

روانشناسی ورزشی

1395/10/07
دکتر چهارده چریک
دکتر شمشیری
ظرفیت 150 نفر

روانشناسی ورزشی

لينك اصلي

ورزش و مکمل های چربی سوز

1395/10/07
دکتر ثالثی
ظرفیت 150 نفر

ورزش و مکمل های چربی سوز

لينك اصلي

حفاظت قلبی و ریوی

1395/10/07
دکتر بابایی (متخصص قلب)
دکتر فلاحی
ظرفیت 150 نفر

حفاظت قلبی و ریوی

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر