این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
uupload.ir/files/6n5t_کارگاه_پوستر(2).jpg
http://uupload.ir/files/6n5t_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1(2).jpg
http://uupload.ir/files/6n5t_کارگاه_پوستر(2).jpg
پوستر کارگاه های آموزشی
 
به اطلاع کلیه عزیزان می رساند در صورتی که کارگاه های ارائه شده به حد نصاب تشکیل برسد در ساعات 16:30 تا 18:30 مورخ 95/10/7 (روز اول همایش) و ساعت 11 تا 13 مورخ 95/10/8 (روز دوم همایش) برگزار می شود.                اعلام زمان بندی پنل های همایش در قسمت اطلاع رسانی --->فایل ها قرار دارد.
قابل توجه کلیه ارسال کنندگان مقاله در همایش می رساند مقالات آنهایی که به صورت سخنرانی یا پوستر پذیرفته شده است بایستی فایل مقاله خود را (چکیده کوتاه و یا بلند )همراه با عنوان و نام نویسندگان و مشخصات سازمانی با توجه به قالب نمونه که پیوست می باشد آماده و تا آخر وقت 28 آذر ماه به آدرس ایمیل sportscience@shirazu.ac.ir ارسال نمایند .
در صورت عدم دریافت مقاله (چکیده کوتاه یا بلند )مقاله شما در CD همایش درج نمی شود.
برای اطلاع بیشتر از فرمت فایل آن به قسمت اطلاع رسانی ---->فایل ها مراجعه کنید.
درضمن خواهشمندیم کد مقاله که در وضعیت ارسالی برای هر مقاله  مشخص شده است (مانند HN10100150000) را در نام فایل ارسالی و موضوع ایمیل (subject) درج نمایید.


  محل برگزاری همایش
شیراز میدان دانشجو خیابان ساحلی غربی مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز
  اخبار همایش
محور های همایش
فیزیولوژی ورزشی
روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
بیومکانیک ورزشی
مدیریت ورزشی
سخنرانی کلیدی
فیزیولوژی ورزشی: دکتر گائینی،دکتر خسرو ابراهیم

رفتار حرکتی: دکتر واعظ موسوی،دکتر صابری کاخکی

آسیب شناسی ورزشی: دکتر علیزاده،دکتر صاحب الزمانی

بیومکانیک ورزشی: دکتر حیدر صادقی

مدیریت ورزشی: دکتر سجادی،دکتر حمیدی

دبیرخانه همایش
آدرس دبیرخانه و محل برگزاری همایش:
شیراز -
میدان دانشجو - خیابان ساحلی غربی - مجتمع فرهنگی.رفاهی دانشگاه شیراز

کد پستی
:
71436-39191

ایمیل همایش
sportscience@shirazu.ac.ir

ایمیل دبیر علمی :
Daryanoosh@shirazu.ac.ir

شماره تماس :
07136133318
07136460066
 07136464674

تلفکس :
07136284641


  
روز شمار همایش

0-1
  پوستر همایش

پوستر کنفرانس
  برگزار کنندگان
  حامیان